Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie

Informacje o projekcie

Ilość sprzętu:

Kubatura wewnętrzna:

30 419 m3

Kategoria:

użyteczności publicznej

Rok badania:

2014

Usługi dodatkowe:

detekcja nieszczelności
badanie termowizyjne

Opis:

Zakres naszych prac polegał na wykonaniu badań wstępnych dla 3 wybranych pomieszczeń, których celem była weryfikacja na etapie budowy poprawności przyjętych uszczelnień dla stolarki okiennej i fasad. Po zakończeniu prac przeprowadziliśmy próbę szczelności dla całego budynku z wykorzystaniem 6 urządzeń Blower Door.

Do zakresu prac należało także wykonanie badania termograficznego przez osobę posiadającą uprawnienia „Level I Thermographer” wraz z pogłębioną analizą wyników.

ozn.: D017