Budynek szpitala MSWiA w Kielcach

Informacje o projekcie

Ilość sprzętu:

Kubatura wewnętrzna:

32 978 m3

Kategoria:

użyteczności publicznej

Rok badania:

2021

Usługi dodatkowe:

detekcja nieszczelności
doradztwo - uzyskanie szczelności

Opis:

Budynki służby zdrowia cechuje duża energochłonność, w celu jej ograniczenia inwestor zastosowała szereg rozwiązań energooszczędnych. Jednym z nich było wykonanie szczelnej powłoki zewnętrznej budynku. W tym celu postawiono szereg wymogów wykonawcy budynku odnośnie sposobu i jakości prac budowlanych.

Z naszej strony sporządziliśmy szczegółowe wytyczne dla wykonawcy poprzedzone szczegółową analizą rozwiązań projektowych. Jakość prac budowlanych weryfikowana była na poszczególnych ich etapach. Zakończeniem tego procesu było wykonanie próby szczelności.

ozn.: D052