Magazyn wysokiego składowania „EUROPOL” w Małopolu

Informacje o projekcie

Ilość sprzętu:

Kubatura wewnętrzna:

143 320 m3

Kategoria:

przemysłowe

Rok badania:

2014

Usługi dodatkowe:

detekcja nieszczelności
badanie termowizyjne

Opis:

Badanie szczelności wykonane w temperaturze -25°C. Dodatkowo wykonano badanie termograficzne zewnętrznej powłoki budynku.

ozn.: D013