Centrum logistyczne GLP w Magnicach k. Wrocławia

Informacje o projekcie

Ilość sprzętu:

Kubatura wewnętrzna:

682 021 m3

Kategoria:

przemysłowe

Rok badania:

2023

Opis:

Badanie budynku stanowiło duże wyzwanie dla naszej firmy ze względu na znaczącą kubaturę wynoszącą prawie 700 tys m3  i koniecznością wykorzystanie dużej ilości sprzętu – 14 wentylatorów Blower Door. Ze względu na to, że badanie odbyło się w czynnym obiekcie, w którym praca odbywa się w systemie 3-zmianowym, na przygotowanie budynku oraz przeprowadzenie badania mieliśmy jedynie 10 godzin w nocy. Badanie zrealizowaliśmy dzięki sprawnej organizacji 8 osobowego zespołu wykonującego jednocześnie uszczelnienia tymczasowe na dachu i przygotowującego stanowisko pomiarowe.

ozn.: D058