Badania szczelności BLOWER DOOR obejmujące cały budynek

Testy szczelności „Blower Door”

czytaj więcej

Testy szczelności „Blower Door” dużych budynków

czytaj więcej

Budynki pasywne

Testy szczelności na potrzeby certyfikacji budynków pasywnych z uwzględnieniem wymogów Passivhaus Institut w Darmstadt.

LEED, BREEAM, WELL

Badania szczelności w oparciu o procedury certyfikacyjne budownictwa zintegrowanego LEED, BREEAM i WELL.

Inertyzacja azotem

Pomiary szczelności wielkokubaturowych magazynów z systemem inertyzacji azotem.

Mroźnie

Odmiana badania „Blower Door” wykonywana w warunkach ujemnej temperatury.

Chłodnie z kontrolowaną atmosferą

Badanie szczelności komór typu MA, SKA, LO, ULO i DKA do przechowywania owoców i warzyw.

NF15, NF40

Testy szczelności na potrzeby dopłat do budynków energooszczędnych z programu realizowanego przez NFOŚiGW.

Detekcja nieszczelności

Detekcja nieszczelności jest bezinwazyjnym pomiarem jakościowym, potwierdzającym występowanie przecieków powietrza w konkretnym miejscu bądź ich brak. Przeważnie detekcja wykonywana jest razem z badaniem szczelności „Blower Door”, przy wywołanym podciśnieniu w budynku na poziomie -50Pa. Firma LUFTHAUS energie przeprowadza detekcję nieszczelności budynków wg następujących metod:

Kamera termowizyjna

Termoanemometr

Pisaki dymne

Wytwornica dymu

Metoda bąbelkowa

Metoda optyczna

  • na zlecenie Wykonawcy, nie zależnie od osiągniętych wyników szczelności, podczas badania „Blower Door”
  • po przekroczeniu dopuszczalnych współczynników szczelności n50, q50, w50 lub innego, podczas badania „Blower Door”
  • dla celów dydaktycznych ekip wykonawczych, weryfikując jakość ich prac budowlanych
Tak. Doświadczony zespół pomiarowy potrafi określić wstępnie w jakich miejscach można spodziewać się nieszczelności a nawet założyć ich wielkość, jeszcze na etapie wizji lokalnej na miejscu budowy.
W zależności od oczekiwanych wielkości i charakteru nieszczelności decydujemy się na zastosowanie konkretnej metody wizualizacji. Nie każda z metod nadaje się do wykrywania wszystkich nieszczelności dlatego zespół pomiarowy powinien odpowiednio przygotować się do tego zadania.
Zazwyczaj przy badaniu domku jednorodzinnego czas detekcji to ok. 1-2 godzin, natomiast dla dużych budynków ok. 3-4 godzin. Przy budynkach wielko kubaturowych, o dużym stopniu skomplikowania bryły i systemu wentylacyjnego, na potrzeby detekcji można przewidzieć nawet 6-8 godzin. Zależy to również od umowy między Zleceniodawcą a Wykonawcą usługi.

Badania szczelności wydzielonych elementów obudowy budynku

Badanie szczelności wybranego fragmentu powłoki budynku jest badaniem ilościowym, dzięki któremu możemy określić dokładny strumień przeciekającego przez ten fragment powietrza.

Stolarka okienna i drzwiowa

Elewacje
słupowo-ryglowe

Połączenia płyt warstwowych

Bramy

czytaj więcej

Badania szczelności instalacji sanitarnych i ich elementów

Instalacje wentylacyjne

Wykonujemy badania szczelności sieci kanałów wentylacyjnych w oparciu o normy PN-EN 1507 i PN-EN 12237.

czytaj więcej

Pozostałe usługi

Badania termowizyjne

Wykonujemy badania termowizyjne w oparciu o normę PN-EN ISO 6781-1:2024, w celu kontroli zewnętrznej izolacji termicznej budynków oraz lokalizacji mostków cieplnych.

Doradztwo

Oferujemy doradztwo techniczne w zakresie zapewnienia szczelności powietrznej poszczególnych elementów budynku, wspomagające kierowników budów oraz osób odpowiedzialnych za odbiory budynków.

Szkolenia i prezentacje

Oferujemy prezentacje dedykowane, z analizy wpływu szczelności powietrznej na bilans energetyczny wybranych budynków oraz szkolenia z obliczania liniowych mostków cieplnych.

Opomiarowanie i rejestracja danych

Przeprowadzamy krótko- i długookresową rejestrację parametrów stanu takich jak, temperatura, wilgotność, ciśnienie, różnica ciśnień, stężenie CO2, na potrzeby dalszych analiz.