Badanie szczelności wybranego fragmentu powłoki budynku jest badaniem bezinwazyjnym i poligonowym tzn. przeprowadza się je na miejscu budowy, bez konieczności dostarczania komponentu do specjalistycznego laboratorium.

W przeciwieństwie  do detekcji nieszczelności, która jest badaniem jakościowym, badanie szczelności wybranego fragmentu budynku jest badaniem ilościowym, dzięki któremu możemy określić dokładny strumień przeciekającego przez ten fragment powietrza i przeanalizować jego wpływ, na ogólną charakterystykę nieszczelności całego budynku.

Badanie szczelności powietrzenej elewacji
Badanie szczelności powietrzenej fasady słupowo-ryglowej

Badanie to daje również możliwość sprawdzenia z dużym prawdopodobieństwem, czy wybrany element spełnia wymagania posiadanej klasy szczelności, zgodny z odpowiednią normą, oraz czy spełnione są również wymagania, określone w WT2014 na przenikanie powietrza.

Na potrzeby tego typu badań został zaprojektowany i wykonany dla LUFTHAUS energie specjalny zestaw pomiarowy dla przepływów od 1,5 m3/h do 60 m3/h z dokładnością ±1%. Dzięki temu możemy zaoferować poligonowe badanie szczelności wybranego elementu budynku z wykorzystaniem komory ciśnieniowej lub specjalnego bąbla foliowego.

Klasy szczelności ścian osłonowych

Ciśnienie maksymalne Pmax (Pa) Przepuszczalność powietrza (m3/h·m2) Klasa
150 1,5 A1
300 1,5 A2
450 1,5 A3
600 1,5 A4
>600 1,5 AE

Wymagania dla okien i drzwi wg Warunków Technicznych

2.3.2. W budynkach niskich, średniowysokich i wysokich przepuszczalność powietrza dla okien i drzwi balkonowych przy ciśnieniu równym 100 Pa wynosi nie więcej niż 2,25 m3/(m∙h) w odniesieniu do długości linii stykowej lub 9 m3/(m2∙ h) w  odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 3 Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności powietrza okien i drzwi. Dla okien i drzwi balkonowych w budynkach wysokościowych przepuszczalność powietrza przy ciśnieniu równym 100 Pa wynosi nie więcej niż 0,75 m3/(m∙h) w odniesieniu do długości linii stykowej lub 3 m3/(m2∙ h)  w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 4 Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności powietrza okien i drzwi.

Czas badania:

4÷6 godzin
dla pojedynczego elementu

Badane parametry:

Przepuszczalność powietrzna przy ciśnieniu 50Pa

Parametr określający ile powietrza w ciągu godziny przecieknie przez 1 m2 powierzchni powłoki zewnętrznej badanej kubatury przy różnicy ciśnień pomiędzy środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym wynoszącej 50Pa.

Wymagania:

Ukończony badany element powłoki budynku wraz z możliwością szczelnego odcięcia przylegającego pomieszczenia.

Przeciwskazania:

silny wiatr