Komory pieczarkarni w Jabłonnej

Informacje o projekcie

Ilość sprzętu:

Kubatura wewnętrzna:

2 148 m3

Kategoria:

przemysłowe

Rok badania:

2013/14

Usługi dodatkowe:

detekcja nieszczelności

Opis:

ozn.: D020