Biurowiec „FM LOGISTIC” w Mszczonowie – etap I

Informacje o projekcie

Ilość sprzętu:

Kubatura wewnętrzna:

4 180 m3

Kategoria:

biurowe
użyteczności publicznej

Rok badania:

2014

Opis:

ozn.: D003