Magazyn wysokiego składowania „TAKEDA PHARMA” w Łyszkowicach

Informacje o projekcie

Ilość sprzętu:

Kubatura wewnętrzna:

30 728 m3

Kategoria:

przemysłowe

Rok badania:

2014

Usługi dodatkowe:

detekcja nieszczelności

Opis:

Magazyn wysokiego składowania z przeciwpożarowym systemem inertyzacji azotem. Oprócz badania szczelności magazynu, zostało wykonane ilościowe badanie szczelności bram w śluzach, oddzielających pomieszczenie przeładunkowe od magazynu głównego. Dzięki temu można było określić wielkość nieszczelności w bramach i ich wpływ na końcowy wynik szczelności całego magazynu.

Referencje:

ozn.: D016