Hala magazynowa „PARK WROCŁAW V” w Nowej Wsi Wrocławskiej

Informacje o projekcie

Ilość sprzętu:

Kubatura wewnętrzna:

187 272 m3

Kategoria:

przemysłowe

Rok badania:

2020

Usługi dodatkowe:

detekcja nieszczelności
badanie termowizyjne

Opis:

Badanie Blower Door przeprowadzono jednocześnie dla obu stref hali, aby wyeliminować wpływ nieszczelności w oddzielającej je ścianie. Podczas badania mierzona była oddzielnie dla każdego segmentu różnica ciśnienia pomiędzy wnętrzem a środowiskiem zewnętrznym, w celu kontroli prawidłowego rozkładu ciśnienia.

ozn.: D048