Budynek „A” Mareckiego Centrum Edukacyjno Rekreacyjnego w Markach

Informacje o projekcie

Ilość sprzętu:

Kubatura wewnętrzna:

25 825 m3

Kategoria:

użyteczności publicznej

Rok badania:

2019

Usługi dodatkowe:

detekcja nieszczelności
doradztwo - uzyskanie szczelności

Opis:

Budynek Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego wyróżnia się spośród obecnie realizowanych budynków publicznych nie tylko ciekawą estetyką, lecz także rozmachem oraz wysoką jakością zastosowanych materiałów. Jest to obiekt o niespotykanych do tej pory rozwiązaniach proekologicznych, dla którego wydany został certyfikat ekologiczny BREEAM.

Nasza firma miała przyjemność uczestniczyć w różnych etapach tego projektu. W pierwszej kolejności sporządziliśmy szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania powłoki szczelnej budynku, opierając się na gruntownej analizie dokumentacji projektowej. Następnie, świadczyliśmy usługi doradcze na etapie realizacji budowy, udzielając wsparcia w zakresie kontroli jakości.

Finalnie, przeprowadziliśmy test szczelności metodą Blower Door, aby zweryfikować efektywność zastosowanych rozwiązań.

Do zakresu zleconych nam prac należało także przeprowadzenie badania termograficznego przez osobę posiadającą uprawnienia „Level I Thermographer” wraz ze szczegółową analizą wyników.

ozn.: D040